ADS POLICY

Chính sách Quảng cáo

Chính sách quảng cáo liên quan đến trang web của chúng tôi: Trên trang web này, chúng tôi chỉ sử dụng Mạng Quảng cáo Phổ biến nhất do Google cung cấp có tên là ” Google Adsense”

Chúng ta có thể sử dụng các quảng cáo khác sau đó là Google Adsense không?

Chúng tôi tin rằng Google Adsense là mạng duy nhất mà chúng tôi có thể tin tưởng, ngay cả khi nhắm mắt. Đó là lý do tại sao tôi luôn sử dụng Google Adsense trên trang web của mình. Trong trường hợp của bất kỳ chương trình liên kết nào, chúng tôi không bao giờ cho phép bạn quảng bá bất kỳ loại sản phẩm hoặc nội dung không liên quan nào trên trang web của chúng tôi, Chúng tôi luôn tôn trọng Chính sách và Điều khoản dịch vụ của Google Adsense . Chúng tôi không cho phép quảng bá bất kỳ loại ứng dụng, sản phẩm hoặc bất kỳ thứ gì không được Google Adsense cho phép.